field_block:node:page:title

Meelaha Lagu Diyaariyo Cashuurta Bilaashka Ah (Free Tax Sites-Somali)

field_block:node:page:body

Waxa laga yaabaa inaad u qalanto diyaarinta cashuur celinta bilaashka ah iyada oo loo marayo Kaalmada Cashuuraha Dakhliga ee Tabarucaha (VITA) ama AARP Tax-Aide. Barnaamijyadani waxay caawiyaan diyaarinta canshuurta dakhliga federaalka iyo gobolka iyo soo celinta canshuur  hantida.

Fiiro gaar ah: Goobaha canshuur celinta bilaashka ah hadda waa xiran yihiin sanadka. Fadlan booqo boggan dhammaadka Janaayo si aad u ogaato meelaha furan 2023.

field_block:node:page:field_paragraph

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated