field_block:node:page:title

Meelaha Lagu Diyaariyo Cashuurta Bilaashka Ah (Free Tax Sites — Somali)

field_block:node:page:body

Waxa laga yaabaa inaad u qalanto diyaarinta cashuur celinta bilaashka ah iyada oo loo marayo Kaalmada Cashuuraha Dakhliga ee Tabarucaha (VITA) ama AARP Tax-Aide. Barnaamijyadani waxay caawiyaan diyaarinta canshuurta dakhliga federaalka iyo gobolka iyo soo celinta canshuur  hantida.

Isticmaal qalabka raadinta ee boggan — ama tijaabi khariidadeena lala falgeli karo — si aad u hesho meelaha, saacadaha, iyo macluumaadka xiriirka.

Waxaa laga yaabaa inaad awooddo inaad ku xaraysato canshuurta internetka iyada oo bilaash ah. Fiiri in aad u qalanto.

field_block:node:page:field_paragraph

Hel Goobta Diyaarinta Cashuuraha Bilaashka ah

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated