field_block:node:page:title

Ganaaxa iyo Dulsaarka Canshuurta Dakhliga ee Qofka (Penalties and Interest for Individuals-Somali)

field_block:node:page:body

Soo xaraynta iyo bixinta cashuurta xilli daahay ayaa waxay kugu kacaysaa lacag. Isticmaal macluumaadka soo socda si aad uga fogaato ganaaxyada iyo dulsaarka qaaliga ah. 

Waxa aad codsan kartaa in lagaa dhimo (ka dhaafitaan) la soo soo daahida xaraynta ama ganaaxyada xilli dambe bixinta lacagta haddii aad sabab macquul ah haysato. Faahfaahinta, ka eeg ka Dhaafitaanka Ganaaxa Shakhsiyaadka.

field_block:node:page:field_paragraph

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated