Navigate Up
Sign In
Last Updated: 5/1/2017

Goobaha Canshuur Diyaarinta ee Bilaashka ah

Yaa u qalma canshuur diyaarinta bilaashka ah?

Way dhici kartaa in aad u qalantid canshuur diyaarin bilaash ah oo lagu diyaariyo dhowr goobood oo Minnesota ku yaalla. Waxaad si guud u heli kartaa caawitaan oo lagu qabto goobaha lagu diyaariyo Canshuurta Dakhliga (VITA) waa haddii shuruudaha hoos ku xusan aad buuxin karto:

 • In aad tahay 60 jir ama ka wayn,
 • Hadii aad tahay qof naafo ah,
 • Hadii aad ku hadasho Af-Ingiriis kooban, ama
 • Dakhligaaga sanadkaan uu yahay 54,000 oo doolar ama ka yar.

Waxaa s, barnaamijka Canshuur-Caawiyaha AARP waxayna sameeyaan canshuur diyaarin bilaash ah oo loogu talogalay canshuur bixiyeyaasha oo dhan, gaar ahaan kuwa da’doodu tahay 60 ama ka wayn. Goobaha Canshuur-Caawiyaha AARP malaha shuruudaha dakhliga iyo da’da.

Labada barnaamijba waxay kuu diyaariyaan canshuur celinta aasaasiga ah.

Goorma ayay bilaabataa canshuur celinta bilaashka ah?

Goobaha diyaarinta canshuur celinta bilaashka ah waxay furan yihiin laga bilaabo 1da Fabraayo ilaa iyo bisha Abriil 15keeda. Goobaha qaarkood, waxayfuran yihiinbilaha xagaaga, ayaga oo diyaarinaaya Canshuur Celinta Hantida iyo Guryaha (Mulkiilayaasha) iyo Canshuur Celinta Kiraystaha ama canshuur celinta dakhliga ee sanadkii hore. 

Fadlan wac 651-296-3781 ama 1-800-652-9094 (khadka bilaashka ah) hadaad u baahan tahay caawinaad.

Waa Muhiim ah intaadan baarin ama raadin ka hor inaad:

 • Iska hubiso nooca barnaamijka (VITA ama AARP), ayadoo laga yaabo in midkood uu leeyahay shuruudo xaddidan, dooro kii kugu habboon.
 • Warbixinta ku saabsan goobaha canshuuraha bilaashka ah lagu diyaariyo waxaa noo soo gudbiyey ururrada ku diyaariya canshuuraha si (iskaa wax u qabso ah).
  Inkastoo warbixintaan ey tahay mid sax ah markii la qoraayey, hadana saacadaha iyo maalmaha waxaa laga yaabaa iney is bed-bedelaan inta lagu jiro xilliga xereynta canshuuraha. Fadlan eeg waqtiyada la furi doono ama la xiri doono goobaha canshuuraha ee kaaga muuqda liiska baaritaanka (search results).
 • Goob walba waxay kuugu khidmeyneysaa luuqadda Ingariiska. Hadii aad rabto goobo kuugu khidmeeya luuqado kale, fadlan luuqaddaada ka dooro khaanadda luuqadaha.
 • Canshuur bixiyeyaasha naafada ama curyaanka ah waxaan ku dhiirri-galineynaa iney si toos ah u wacaan goobaha diyaarinta canshuurta, si ey u ogaadaan khidmadaha curyaanka iyo naafada ee ey goobtaasi leedahay ama u sameyn karto qof naafo ah.
 • Hadii aad heli weydo goob canshuur bilaash ah lagu xereeyo oo kuu dhow, fadlan soo wac 651-296-3781 ama 1-800-652-9094 (khad bilaash ah) si aad caawinaad u hesho.

Goobaha furan xiliga xagaaga waxaad ka arki kartaa baaritaanka hoose. Eeg waqtiga iyo taariikhaha ey goobahaasi furan yihiin.

    (Within Miles)

Maxaan La imaadaa si canshuurtayda la iigu xareeyo

Digniin: Hadii aad rabto in lagaa caawiyo tarjumaadda warbixintaan, fadlan wac numbarrada soo socda. U sheeg qofka taleefoonka kaa qabta luuqadda aad ku hadasho, si uu kuugu xiro qof kuu turjuma.

Somali - Free Tax Preparation Sites