Navigate Up
Sign In
Last Updated: 3/22/2017

Sidee Iskaga Bixiyaa Lacagta?

​Warbixintaan waxay sharrexeysaa sidii aad iskaga bixin lahayd canshuurta lagugu leeyahay.

Dadka badankood waa iney canshuurta dakhligooda xereeyaan ka hor bisha Abriil 15-keeda. Waa inaad iska bixiso canshuurta lagugu leeyahay ka hor Abriil 15-keeda, xataa hadii aad xereyneyso canshuurtaada waqtigaas ka dib. Hadii Abriil 15-keedu ku aado (Sabti iyo Axad) ama waqti Fasax Dowladeed ah, waqtiga aad bixineyso lacagta lagugu leeyahay waa maalinta shaqo ee ku xigta. Hadii aad ku bixin weyso lacagta lagugu leeyahay oo dhameystiran waqtiga laguu qabtey, waxaan dul saareynaa ganaax iyo faa’iido (interest) lacagta kugu hartey.

Qaababka Bixinta

Waaxda Canshuuraha ee Gobolka Minnesota waxay leedahay dhowr qaab oo lacagta lagu bixiyo.

  • Ku bixi adoo isticmaalaaya akoonkaada bangiga. Gal www.revenue.state.mn.us kana dhex raadi oo ku qor payment options ama soo wac 1-800-570-3329, waa khidmad lacag la’aan ah hadaad isticmaasho.
  • Ku bixi adoo isticmaalaaya kaarkaaga baniga ama credit. Gal paytax.at/mn/ ama soo wac 1-855-947-2966. Khidmaddaan waxaa sahley (Value Payment Systems) waxaana lagaa qaadi doonaa khidmad hadaad adeegsato qaabkaan.
  • Ku bixi adoo isticmaalaaya jeeg ama money order. Gal www.revenue.state.mn.us kana dhex raadi oo ku qor pay by check. Sii raac qaabka uu kaa codsado e-Services Payment Voucher System.

Heshiiska Lacag Bixinta

Hadii lacagta lagugu leeyahay oo dhameystiran aadan bixin karin, sii bixi wixii aad awooddo ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama danbeysta ah – si ey kaaga yaraato lacagta dulsaarka (interest) iyo lacagta ganaaxa. Ka dib xilliga kama danbeysta ah, waxaan kuu soo direynaa biil ey ku qoran yihiin, canshuurta lagugu leeyahay, ganaaxa iyo dulsaarka aad muteysatey. Hadii aad codsaneyso heshiis lacag bixineed, sug biilkaas, ka dibna gal www.revenue.state.mn.us kuna qor ama ka dhex raadi payment agreement, ama soo wac taleefoonka ah 651-556-3003 ama 1-800-657-3909 (khad bilaas ah). Heshiiska bixinta lacagta canshuurta lagugu leeyahay waa inaad ku bixisaa lacag dhan $50 doolar oo aan dib kuugu soo noqoneyn.

Somali - How do I make a payment?